Dziś jest: Sobota, 02-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Sport

30
11

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku

 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku jako jednostka organizacyjna Gminy Lwówek.
Przedmiotem działań Ośrodka jest:
· inicjowanie i organizowanie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
· współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami
· organizowanie cyklicznych turniejów i rozgrywek ligowych amatorów
· administrowanie obiektami sportowymi
· prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o posiadaną bazę i środki
 
2. Oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji:
· pełno wymiarowa hala sportowa do wszystkich gier zespołowych z widownią
· salka korekcyjna
· zaplecze gastronomiczno – hotelowe umiejscowione przy hali sportowej
· płyta do gry w piłkę nożną
· boisko treningowe
· boiska piłkarskie w Posadowie, Koninie, Chmielinku
 
3. Oferta cenowa Ośrodka Sportu i Rekreacji:
a) 5 zł/h dla szkół z terenu Gminy Lwówek
b) 15zł/h dla klubów z terenu Gminy Lwówek
c) 60 zł/h dla grup zorganizowanych i indywidualnych odbiorców
d) bonifikaty dla podmiotów wymienionych w pkt. c) :
- 40% przy zawarciu umowy na 12 miesięcy
- 20% przy zawarciu umowy na 8 miesięcy
- 10% przy zawarciu umowy na 6 miesięcy
1 2 3 4