Dziś jest: Niedziela, 23-02-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje

POZAKONKURSOWY TRYB PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TZW. MAŁE GRANTY

  • 23-04-2014

Załączniki

 
      Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536) Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek  podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia „Gospodynie Wiejskie” Pakosławia, z siedzibą w Pakosław 152, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie Podnoszenia poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy Lwówek pn. „Emilia Sczaniecka promotorką kultury, sztuki i tradycji naszej wioski.”
 
      Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia „Gospodynie Wiejskie” Pakosławia zamieszczonej poniżej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub na adres poczty elektronicznej e-mail: e-mail z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Emilia Sczaniecka promotorką kultury, sztuki i tradycji naszej wioski.” w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją