Dziś jest: Poniedziałek, 04-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje

Nowy obowiązek dla organizacji zarejestrowanych w KRS

  • 27-01-2022
Nowelizacja ustawy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przyczyniła się do  utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Stowarzyszenia i fundacje wpisane do KRS zobligowane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
Niedopełnienie tego obowiązku w terminie wskazanym w ustawie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, stowarzyszenie/fundacja podlega karze pieniężnej.
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
W celu ułatwienia udostępniamy instrukcję rejestracji NGO w centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, która powstała w ramach kooperacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych i została opracowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją