Dziś jest: Sobota, 02-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lwówek.

  • 01-03-2019

Załączniki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją