Dziś jest: Poniedziałek, 04-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Uchwały

UCHWAŁA NR XLIV/283/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  • 29-08-2011

Załączniki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją