Dziś jest: Czwartek, 09-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Podpisanie umowy z wykonawcą na rewitalizację rynku w Lwówku

  • 03-07-2019
 
W dniu 24 czerwca 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek- Piotr Długosz podpisał umowę z Wykonawcą -  firmą CAŁUS Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Borui Nowej, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Piotra Całusa na wykonanie „Modernizacji przestrzeni Rynku w Lwówku. Umowa z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, w którym złożono 6 ofert - opiewa na kwotę 8.688.052,11zł brutto. W dniu 02.07.2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy, a pierwsze prace związane z realizacją tego projektu powinny rozpocząć od początku sierpnia. W pierwszym etapie przedsięwzięcia, planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Grobla, poprzez ul. Pniewską, w kierunku Rynku, co z pewnością wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu drogowym, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość. W początkowej fazie realizacji inwestycji, targowisko funkcjonować będzie nadal na Rynku, w późniejszym etapie planowane jest przeniesienie go na plac pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Parkową. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2020r. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych w kwocie 5.463.448,82 zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją