Dziś jest: Środa, 22-01-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

Pyrek 2010

      W dniu 13 maja 2010 r. odbył się gminny finał policyjnego programu edukacyjnego „ Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ”. Organizatorami turnieju był Urząd Miasta i Gminy i Posterunek Policji w Lwówku.
30
11

UWAGA

Z dniem 26 marca 2010 r. nie pobiera się opłaty skarbowej 17 zł. za zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że termin wpłaty II raty upływa 31 maja 2010 r.

Opłata po tym terminie nawet 1 dzień powoduje cofnięcie zezwoleń na okres 6 miesięcy.
30
11

Informacja o bezpłatnych szkoleniach

Załączniki

30
11

20-lecie samorządu terytorialnego w gminie Lwówek

      27 maja 2010 roku w godzinach popołudniowych, w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Lwówku. W trakcie sesji Burmistrz omówił stopień zaawansowania prac wykonywanych obecnie na terenie gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej Pakosław - Brody - Bródki, oraz przy inwestycjach drogowych: Rondzie na Lwowie i drodze do Zgierzynki. Radni Rady Miejskiej podjęli uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy Lwówek. Drugą część sesji poświęcono natomiast rocznicy pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego, które zostały przeprowadzone dokładnie 20 lat wcześniej.
30
11

Protokół

W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania publicznego – Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży w 2010 roku w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 
30
11

Zawody wędkarskie w gminie Lwówek

      Koło wędkarskie nr 24 w Lwówku, pod kierownictwem Prezesa - Pana Zbigniewa Baranowskiego, w ostatnich latach przeżywa silny rozwój. Dzięki dobrej atmosferze panującej wewnątrz koła oraz życzliwości Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek - Pana Rafała Mroczkiewicza, z roku na rok zwiększa się liczebność aktywnie działających członków koła. Obecnie skupia ono około 150 osób.
30
11

W trosce o czystość i porządek w gminie Lwówek

      Gmina Lwówek, tak jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z problemem dzikich wysypisk śmieci. Wszechobecne odpady komunalne (zużyte pampersy, opakowania szklane i plastykowe, stare meble, elektrośmieci, materiały budowlane itp.) zaśmiecają nasze ulice, drogi, pola i lasy. Oficjalnie wszyscy się temu sprzeciwiamy. Niestety część z nas nie respektuje obowiązujących przepisów, niwecząc w ten sposób starania tych, którzy dbają o czystość i porządek najbliższej okolicy.
30
11

Zmiana godzin pracy Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 36/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 12 LIPCA 2010 R.
w sprawie: zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w okresie od 13 lipca do 30 lipca 2010 r.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. W związku z panującymi upałami, w dniach od 13 lipca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Lwówek czynny będzie w dni robocze od godziny 6.30 do 14.30.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
-Rafał Mroczkiewicz-