Dziś jest: Niedziela, 24-06-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Lwówek „Gminą Fair Play”

Lwówek „Gminą Fair Play”

  • 00-00-0000
      W roku 2005 odbyła się kolejna, czwarta już edycja konkursu “Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, w której wzięło udział 139 gmin z 16 województw. Przez dwuetapowy proces weryfikacji pomyślnie przeszły 123 gminy, które otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2005.
    Jednym z elementów weryfikacji gmin jest badanie losowo wybranych inwestorów, przeprowadzane zgodnie z regulaminem w trakcie II etapu konkursu. Badaniu podlegają inwestorzy, którzy rozpoczęli lub zakończyli proces inwestycyjny na terenie gmin biorących udział w konkursie. Jednym z aspektów ocenianym przez inwestorów w ramach badania była jakość obsługi inwestycji przez gminy. W zakresie oceny jakości obsługi wchodziły 4 elementy: prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych, terminowość decyzji, szybkość oraz środowisko obsługi inwestorów.
    W IV edycji gminy mogły startować w czterech kategoriach konkursowych: gmin miejskich, miasteczek i małych miast, gmin wiejskich oraz gmin turystycznych. Gmina Lwówek startowała w kategorii gmin wiejskich.
    Gminy posiadające tytuł „Gmina Fair Play” są aktywne i skuteczne na polu poszukiwania i przyciągania inwestorów, dotrzymujące podjętych zobowiązań, a ewentualne problemy rozwiązujące na drodze wzajemnego porozumienia. Cechuje je kompetentna, sprawna i przyjazna kadra, która służy radą i pomocą interesantom.
Gmina legitymująca się certyfikatem "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji to gmina, w której inwestor może liczyć na zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z inwestycją. Organizatorzy konkursu upowszechniają taki wizerunek przyczyniając się do lepszego rozpoznania danej gminy w środowisku przedsiębiorców i inwestorów.
    Przechodząc proces certyfikacji, gminy uzyskują rekomendację od Krajowej Izby Gospodarczej, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, która zachęca do lokalizacji inwestycji właśnie w tych gminach i stwierdza, że dana gmina spełnia wymagania certyfikacyjne dla "Gminy Fair Play" - Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji.
    Uczestnictwo w konkursie i certyfikacji pozwala na uzyskanie oceny innej niż oceny wewnętrzna i lokalna, pozwala przełamywać błędne stereotypy i pokazywać zarówno dobre jak i słabe strony prowadzonej działalności w zakresie obsługi inwestycji przez gminę. Jak pokazują doświadczenia dotychczas przeprowadzonych edycji, zewnętrzni audytorzy, porównując różne gminy, widzą sytuację obiektywnie i bez jakiegokolwiek uwikłania w miejscową politykę.
"Gmina Fair Play" to gmina nastawiona na stosowanie standardów etycznych i przeciwstawiająca się działaniom nieuczciwym. Jest to czytelna deklaracja dla inwestorów oraz zobowiązanie do praworządności.
    Laureaci konkursu są szeroko promowani w środkach masowego przekazu oraz w Internecie. Informacje o konkursie i jego laureatach przekazywane są parokrotnie w ciągu roku do ponad 1000 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce. W 2004 r. zostało opublikowanych 209 artykułów na temat uczestników konkursu oraz wyemitowane zostały 43 materiały radiowe i telewizyjne.
    Gmina ma obowiązek i przywilej umieszczania logo konkursu „Gmina Fair Play”, który pozwala na rozpoznanie jegoLaureatów.
    12 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Gmina Fair Play”, na której Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Ireneusz Witkowski odebrał certyfikat dla swojej Gminy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją