Dziś jest: Piątek, 20-04-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Lwówek „Gminą Fair Play”

GMINA LWÓWEK – GMINĄ FAIR PLAY

  • 00-00-0000
      Gmina Lwówek już po raz drugi przystąpiła do konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
    Konkurs ten organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym i jest skierowany do prężnych, rzetelnych i otwartych na nowe doświadczenia samorządów. Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów i przygotowanych do ich obsługi, kreowanie wzorców skutecznej promocji inwestycji przez gminy, wdrażanie wysokich standardów etycznych wśród pracowników gminy i zwiększenie zainteresowanie gminami biorącymi udział w konkursie. W konsekwencji czego ma to pokazać polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy są obsługiwani w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu.
   
    W ramach procedury certyfikacyjnej Konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, w gminie Lwówek zostało przeprowadzone badanie opinii inwestorów oraz w sierpniu br. została przeprowadzona wizytacja Miasta i Gminy Lwówek przez audytora Krajowej Izby Gospodarczej. Pierwszym etapem było spotkanie z pracownikami podczas którego audytor sprawdził m.in. jak prowadzony jest rejestr wydanych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji oraz dokonał sprawdzenia terminowości prowadzenia wybranych spraw dotyczących inwestycji. Następnie odbyło się spotkanie zbiorowe z udziałem przedstawicieli z branży przedsiębiorców, organizacji oraz różnych instytucji. Wszyscy przybyli pomogli w zapoznaniu się z realizacją procesów inwestycyjnych i klimatem inwestycyjnym w gminie. Na zakończenie audytor w obecności dokonał wizytacji przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie, obecnie realizowanych i niedawno zakończonych z zakresu inwestycji publicznych i prywatnych.
   
    Finał Konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji odbył się 29 września br. podczas gali w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na której Burmistrz Ireneusz Witkowski odebrał certyfikat przyznający Gminie tytuł Fair Play 2006. Lwówek znalazł się wśród 13 gmin z Wielkopolski, które otrzymały certyfikat.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją