Dziś jest: Poniedziałek, 20-11-2017

Informacje

Narzędzia i usługi

Wymiar Podatków i Opłat

25
01

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego !!!

Załączniki

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
·         od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
·         od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
·         2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
·         1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką na listę w banku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
30
11

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat

Załączniki

Parter, Biuro nr. 7

1. Wymiar zobowiązania podatkowego za pomocą programu komputerowego „POGRUN” Firmy RADIX
- podatku rolnego
- podatku od nieruchomości
- podatku leśnego
 
2. Wydawanie decyzji na wniosek podatnika odnośnie;
- rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych,
- odraczania zobowiązań pieniężnych,
- udzielenia ulg inwestycyjnych,
- umorzenia zaległości podatkowych,
- udzielenia ulg żołnierskich,
- udzielenia zwolnień z tytułu zakupu gruntów,
- korekty dotyczącej wymiaru zobowiązań pieniężnych.
 
3. Kontrolowanie pod względem rachunkowym deklaracji złożonych przez osoby prawne dotyczące podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
4. Sporządzenie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru i udzielonych ulg.
5. Sporządzenie sprawozdań związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla osób fizycznych i prawnych.
6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa, dochodowości.