Dziś jest: Czwartek, 20-06-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek w okresie od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

  • 20-06-2013

Załączniki

Poniżej w załączniku prezentujemy Państwu wyciąg z ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek w okresie od dnia 01 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Z powyższego ogłoszenia wynika, że najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek.
Umowa z zakładem może być podpisana najwcześniej w dniu 29 czerwca 2013 r. W przypadku gdy pozostałe podmioty startujące w przetargu skorzystają z przysługujących im "środków ochrony prawnej" podpisanie umowy opóźni się do czasu rozstrzygniścia tych środków.
W takim przypadku, z dniem 1 lipca 2013r., z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostanie podpisana odrębna umowa na świadczenie dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lwówek usług wywozu nieczystości stałych  z terenu ich posesji.
Informujemy więc, że od lipca 2013r. całośc gospodarki śmieciowej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ternie gminy Lwówek, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek prowadzić będzie ZGK SP. z o.o. w Lwówku.
W najbliższym czasie zapoznani zostaniecie Pańswo z harmonogramem wywozu śmieci przez ZGK.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
 
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją