Dziś jest: Czwartek, 20-06-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Podstawowe informacje na temat uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podatku śmieciowego) w Gminie Lwówek, w roku 2018.

  • 27-02-2018
  • przez Maciej Piechowiak
Opłata miesięczna na rok 2018 za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca wynosi:
- 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100)- za zbiórkę odpadów selektywnych,
- 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – za zbiórkę odpadów zmieszanych.
Opłat prosimy dokonywać do ostatniego dnia miesiąca na indywidualny numer konta, który w stosunku do lat poprzednich nie uległ zmianie.  
Informujemy, że wypełnione blankiety dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, pok. nr 2., lub pod numerem tel. 61-44-17-607.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją