Dziś jest: Niedziela, 18-11-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Raport na temat funkcjonowania placówek oświatowych w gminie Lwówek

  • 07-11-2013

Załączniki

Szanowni Państwo
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej informacje na temat wyników sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzanych w gminnych placówkach oświatowych. W związku z powyższym, każdego roku na przełomie października i listopada, na sesji Rady przedstawiana jest prezentacja, w której omawia się osiągane wyniku. Dodatkowo prezentację wzbogaca się o najważniejsze informacje na temat funkcjonowania gminnych placówek.
Poniżej zamieszczamy prezentacje z poszczególnych lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją