Dziś jest: Czwartek, 26-04-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Ankieta ustawa antysmogowa

  • 19-04-2017

Załączniki

 
Województwo Wielkopolskie zostało objęte Programami ochrony powietrza, które zawierają m. in. dobre praktyki oraz działania naprawcze nastawione przede wszystkim na ograniczenie tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego, mającej obecnie największy wpływ na jakość powietrza. Realizacja uchwalonych Programów Ochrony Powietrza daje realną szansę na poprawę jakości powietrza i jest pierwszym skutecznym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem powietrza, jednakże w obliczu możliwości jaką daje art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przeprowadzić diagnozę potrzeb w zakresie ochrony powietrza wśród gmin.
 
            W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety UMWW dotyczącej wprowadzenia w drodze uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (z zastrzeżeniem art. 96 ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wypełnione ankiety prosimy o przekazanie w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku lub elektronicznie na adres: urzad~@~lwowek~.~com~.~pl do dnia 28 kwietnia 2017r. Informacje zebrane na podstawie dostarczonych ankiet będą przydatne w przygotowaniu odpowiedzi do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie tzw. ustawy antysmogowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją