Dziś jest: Poniedziałek, 25-06-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Z dniem 1 lipca 2017 r. wzrosną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 25-07-2017
SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku, informuje, iż na podstawie uchwały Rady Miejskiej wzrosną stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które z dniem 1 lipca 2017 r. wynosić będą:
  • 9,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszanymi (niesegregowany).
Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku, informuje, iż na sesji w dniu 1 czerwca 2017 r. podjęto uchwałę nr XXXIII/195/2017, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 4298). Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
 
Zgodnie z uchwałą miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2017 r. wynosić będzie:
  • 9,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszanymi (niesegregowany).
 
W oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Lwówek, otrzyma od Burmistrza Miasta i Gminy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianami stawek właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą składali nowych deklaracji o wysokości opłaty.
Wysokość opłaty należy obliczyć samemu, mnożąc liczbę mieszkańców zgłoszonych w „deklaracji śmieciowej” razy stawkę opłaty (tj. 9,00 zł lub 15,00 zł).
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie. Wpłat należy dokonywać na dotychczasowy nr konta, każdorazowo bez wezwania za aktualny miesiąc, w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca. Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty „z góry” za więcej niż jeden miesiąc.
W przypadku, gdy dokonano już opłaty „z góry” za miesiąc lipiec 2017 r. lub miesiące późniejsze w oparciu o stare stawki (tj. 7,00 zł lub 12,00 zł) należy dokonać dopłaty za przedpłacone miesiące obliczając różnicę pomiędzy kwotą już opłaconą, a kwotą którą należy opłacić w oparciu o nowe stawki.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zawiadamia również, iż z dniem 1 lipca 2017 r. ulegnie zmianie:
  • kolor worka przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, z koloru czarnego na kolor brązowy,
  • przeznaczenie worka żółtego, do którego oprócz tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, należy wrzucać metale.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań bezpośrednio pracownikom urzędu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami: codziennie od 730 do 1530, z wyjątkiem poniedziałku - od 800 do 1600, pok. nr 2, telefon do Urzędu: 61 44 14 024. Wszelkie informacje na powyższy temat dostępne będą również na stronie www.lwowek.com.pl, w zakładce „Podatek śmieciowy”.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją