Dziś jest: Piątek, 22-02-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Lwówek (Komorowice, Komorowo - Wymyślanka oraz Posadowo - Zgierzynka) dofinansowanych w ramach PROW 2014-2020.

  • 15-05-2018
                                      
 
 
            Pełną parą przebiegają prace związane z kolejnymi przebudowami dróg gminnych, na które Gmina Lwówek uzyskała dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii". Do zrealizowanych w roku ubiegłym inwestycji w m. Posadowo o długości 0,32km  oraz Władysławowo o długości 1,0km, dołączają kolejne przebudowywane odcinki dróg.
 
            Na ukończeniu jest już ok. 1,6 km odcinek drogi w m. Komorowice (aktualnie trwają prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej). Kończone są prace związane z budową chodnika w m. Zgierzynka oraz wykonaniem podbudowy odcinka również o długości ok. 1,6 km drogi Posadowo-Zgierzynka, na którym to w drugiej połowie maja zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa. Z kolei jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace związane z przebudową trzeciego odcinka o długości ok. 2,2 km drogi Komorowo-Wymyślanka. Z uwagi na równoczesne prowadzenie innej inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu gazociągu Lwówek – Odolanów, nieco opóźnione będą prace związane z wykonaniem przebudowy w/w odcinka drogi, jednak zakończenie tych prac planowane jest jeszcze do końca czerwca 2018r.
 
            Całkowity koszt przebudowy tegorocznych odcinków dróg dofinansowanych z PROW 2014-2020 wynosi ponad 4,3mln zł, za taką właśnie cenę zaoferowało, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wykonanie tych inwestycji  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Szamotuł – główny wykonawca tych prac. Na sfinansowanie w/w 3 dróg, Gmina Lwówek pozyskała środki zewnętrzne i podpisała stosowne umowy o przyznaniu dotacji na łączną kwotę ok 2,0mln zł.
 
            Należy też zauważyć, iż dzięki podpisanemu porozumieniu z Powiatem Nowotomyskim, przebudowane zostaną również skrzyżowanie z drogi powiatowej Lwówek-Zębowo z drogą Komorowo-Wymyślanka, oraz z drogą 2731P na Mokre Ogrody, a także skrzyżowanie drogi powiatowej w Posadowie z drogą gminną Posadowo-Zgierzynka, wraz z remontem nawierzchni „na mostku” w Posadowie. Prace te, których koszt opiewa na ok 50tys. zł zostaną sfinansowane ze środków Powiatu Nowotomyskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją