Dziś jest: Poniedziałek, 13-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Pięknieją lwóweckie wsie – Konin, Zgierzynka

  • 13-11-2019
W październiku 2019 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Konin  i Sołectwo Zgierzynka związane z realizacją projektów, które były laureatami IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W ramach projektu Sołectwa Konin „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Spalając kalorię, wspieramy ekologię ”  wykonano wymianę instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej zastępując wysłużonego „kopciucha” ekologicznym piecem na pellet, ponadto zagospodarowano teren przy OSP, wykonując utwardzony wjazd do remizy, przy którym ustawiono samoobsługową stację naprawy rowerów, zamontowano stojaki rowerowe. Ponadto zostały oznakowane szlaki rowerowe wokół jeziora Konińskiego tabliczkami z symbolami szlaków. Przy placu zabaw został zamontowany piłkochwyt dzielący plac do koszykówki od ogródków działkowych. Praktycznie wszystkie prace w rejonie OSP zostały wykonane przez samych mieszkańców z materiałów zakupionych w ramach projektu.
Całkowity finansowy koszt projektu opiewał na kwotę 39.339,78zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 23 tys. zł, kwota 14.339,78zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 2.000,00zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Konin. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie oszacowana została na kwotę 15.845,00zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

W ramach projektu Sołectwa Zgierzynka „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wysokie loty” wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zgierzynce wraz z ociepleniem styropianem i wykonanie elewacji. Przed świetlicą wiejską zostały zamontowane elementy małej architektury w postaci rzeźb żurawi, zawiązujących do zasobów przyrodniczych wyróżniających Zgierzynkę. Przy wieży widokowej w Zgierzynce zamontowano element humorystyczny – „kamienną stację pogodową”, dzięki której z niezwykłą precyzją można potwierdzić lokalne warunki pogodowe. Dodatkowych elementem projektu było wykonanie nagranie filmu w technologii VR 360°, który dzięki specjalnym okularom umożliwia wirtualne przedostanie się do środka „Zgierzynieckiego Uroczyska”, do którego obowiązuje zakaz wstępu. Został również wydany folder promujący zasoby wsi Zgierzynka jak również Sołectwo Zgierzynka dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lwówek zorganizowało konkurs plastyczny pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych uczniów”, którego rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie listopada i grudnia. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 58.475,66zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 30.000,00zł, kwota 18.475,66zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 10.000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgierzynka. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, przy projekcie samodzielnie oszacowana została na kwotę 10.625,00zł    

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją