Dziś jest: Sobota, 23-01-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Zakończenie przebudowy drogi gminnej 383547P w m. Konin współfinansowanej w ramach PROW na lata 2014-2020”

  • 22-12-2020
                              
 
W październiku zakończono inwestycję dofinansowaną w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383538P w m. Posadowo”. Inwestycja ta realizowana była w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na którą Gmina Lwówek pozyskała dofinansowanie w kwocie 506.166,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych), w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna
i w oszczędzanie energii" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Całkowity koszt operacji wyniósł 795.484,36 zł, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • przebudowę 2,13 km drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0÷5,0 m, wraz z wykonaniem podbudowy,
  • budowa kanału technologicznego Ktu,
  • przebudowa tłuczniowych wjazdów na posesję,
  • wykonanie obustronnych poboczy,
  • wykonanie rowków odwadniających pas drogowy,
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego,
  • dokonanie nowych nasadzeń drzew,
Roboty budowlane wykonywane były przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.,A. Z Szamotuł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją