Dziś jest: Niedziela, 24-06-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

Twirling Baton w Lwówku

    W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku w dniach od 9-14 lutego 2009 roku miały miejsce pokazy i treningi nowej dyscypliny sportowej jaką jest TWIRLING BATON. Inicjatorem tych zajęć sportowych była pani Laure Tristani z Francji, która jest instruktorem oraz sędzią państwowym w tej dyscyplinie we Francji.
30
11

Ferie zimowe w Zgierzynce w ramach Zimowego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

      W dniach od 2009-02-23 do 2009-02-28 odbywały się spotkanie dla dzieci z wsi Zgierzynka, finansowane częściowo przez Urząd Miasta i Gminy Lwówek w ramach ogłoszonego konkursu Zimowy Wypoczynek dla Dzieci i Młodzieży.
30
11

Wyjazd do kina młodzieży szkolnej z Pakosławia

      Dnia 24.02.2009r. 39 osobowa grupa młodzieży szkolnej z Pakosławia wraz z opiekunami wyjechała na wycieczkę do Kina w Poznaniu.
30
11

Pierwsze szkolenie przyszłych adeptów sportów wodnych.

      Dnia 26 lutego 2009r odbyło się pierwsze szkolenie przyszłych adeptów sportów wodnych, czyli rekreacji na deskach. Spotkanie to rozpoczęło się od szkolenia na hali OSiR Pniewy na salce multimedialnej.
30
11

Protokół - Rozwój sportu w ramach klubów sportowych i organizacji...

Lwówek, dnia 17 marca 2009 r.
 
Protokół
 

W dniu 17.03.2009 r. Komisja w składzie:
1. Alicja Zając - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Piechowiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Paweł Kasprowicz - członek
4. Zbigniew Gawełek - członek
5. Joanna Łuczak - członek

dokonała podziału środków dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w sferze publicznej.
 
W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania publicznego – Rozwój sportu w ramach klubów sportowych i organizacji sportowych biorących udział w rozgrywkach związkowych w 2009 roku w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.
Przekazano dotacje wg poniższego zestawienia:
 
 
1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ”               37.500,-
2. Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” Pakosław      6.500,-
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody                    6.500,-
4. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody               6.500,-
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek    18.000,-
6. Uczniowski Klub Sportowy „LWY” Lwówek                  8.000,-
7. Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM – ZĘBOWO”            6.000,-
 
                                                                      RAZEM : 89.000,-
30
11

Uwaga przedsiębiorcy JEDNO OKIENKO – już od 31 marca

    W dniu 31 marca 2009 r. wchodzi w życie koncepcja tzw. „Jednego Okienka „.

    Zakłada ona że osoby które zamierzają założyć firmę ,będą składać w urzędzie miasta i gminy jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

    Wszystkie zmiany dotyczące zasad zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej /sdg /- zmiana do w.w. ustawy oraz niektórych innych ustaw ukazała się w dniu 04 lutego 2009 r./Dz. U. Nr 18 z 2009 r. ,poz.97/. Wchodzą one jednocześnie w skład „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości „

http://portal.umiglwowek.nazwa.pl/index.php?lng=pl&id=228&idi=730
30
11

UWAGA

    Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim przedsiębiorcom wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przed 31 grudnia 2007 r. o obowiązku dokonania do dnia 31 grudnia 2009 r. przeklasyfikowania prowadzonej działalności gospodarczej według PKD 2007 .

    Wnioski do pobrania na stronach Urzędu www.lwowek.com.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 6.
30
11

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 R. O...

    Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) oraz Uchwały Nr XLV/303/2002 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/2002 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 22.05.2002 r. w sprawie podziału Gminy Lwówek na okręgi wyborcze i utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaję do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
 
 
Nr obwodu głosowania
Granica obwodu głosowania
Siedziba i adres oraz numer telefonu obwodowej komisji wyborczej
1
Miasto Lwówek
Ulice: Aleje Emilii Sczanieckiej, Długa, Kamionki, Kasztanowa, Młyńska, Osiedle Władysława Jagiełły, Posadowska, Sadowa, Słoneczna, Stefana Wittmanna, Świętej Barbary, Wiśniowa, Zielona
Szkoła Podstawowa
w Lwówku
ul. Szkolna 4
tel. 614414122
2
Miasto Lwówek
Ulice: Grobla, Kościelna, Magazynowa, Nowotomyska, Ogrodowa, Opalenicka, Parkowa, Pniewska, Polna, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Rynek, Szkolna, Średnia, Świętojańska, Zamkowa, Zbigniewa Świtalskiego, 3 Maja, 3 Stycznia, Źródlana
Szkoła Podstawowa
w Lwówku
ul. Szkolna 4
tel. 614414122
3
Chmielinko, Grońsko, Józefowo, Krzywy Las, Lipka Wielka, Mokre Ogrody, Władysławowo
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Lwówku
ul. Al.E.Sczanieckiej 56
tel. 614414449
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4
Konin, Pawłówek, Podlesie, Posadowo, Posadówek, Zgierzynka
Szkoła Podstawowa
w Posadowie
tel. 614414625
5
Brody, Bródki, Marszewo, Pakosław, Zygmuntowo
Szkoła Podstawowa
w Brodach
tel. 614413223
6
Zębowo - ulice: Długa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Miłostowska, Pałacowa, Parkowa, Plac św.Jana, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Tarnowiec, Topolowa; Grudzianka, Linie, Komorowice, Komorowo,  Wymyślanka
Szkoła Podstawowa
w Zębowie
tel. 614413678
 
Ponadto informuję, iż:
- głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 8.00 do 22.00
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Rafał Mroczkiewicz
30
11

Integracyjne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z...

      Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Lwówek w dniu 26 kwietnia 2009 r. dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Pniewy miało wspaniałe integracyjne spotkanie. 80 osobowa grupa osób niepełnosprawnych z rodzeństwem i rodzicami w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie spotkała się z budzącą się do życia przyrodą.
30
11

Festyn z okazji Europejskiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej...

     W dniu 3 maja 2009 r. przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Lwówku zebrały się osoby niepełnosprawne ze swymi opiekunami oraz władze Gminne aby z Lwówecką Orkiestrą Dętą i „Pomponistkami” przejść w korowodzie na Lwówecki Rynek gdzie przywitała nas liczna rzesza widzów.