Dziś jest: Niedziela, 22-10-2017

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

ZARZĄDZENIE NR 61/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 7 GRUDNIA 2009 R.
 
w sprawie: ustanowienia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
 

30
11

OGŁOSZENIE

    Urząd Stanu Cywilnego w Lwówku, prosi wszystkie pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lwówek, które w 2010 roku obchodzić będą 50-Lecie Pożycia Małżeńskiego o zgłaszanie powyższego faktu do USC w Lwówku pokój nr 6 .
    Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie przez rodzinę, sołtysa lub znajomych.
 
Tel. 061 4414024 w. 32

30
11

UWAGA

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim przedsiębiorcom wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej przed 01 styczniem 2008 r. o obowiązku dostosowania wpisów do PKD 2007
 
TERMIN PRZEKLASYFIKOWANIA UPŁYWA 31 GRUDNIA 2009 R.
 


30
11

Dzieci ze szkoły w Chmielinku najlepsze w gminie Lwówek

      27 listopada 2009 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji Lwówek już po raz kolejny zorganizował wielobój sprawnościowy dla klas I – III szkół podstawowych w Gminie Lwówek, w którym wzięły udział: SP Grońsko, Lwówek, Posadowo, ZSPiP Chmielinko, Brody, Pakosław, Zębowo.
30
11

Warsztaty dla rodziców oraz spotkania z szydełkiem w Zębowie

    W miesiącu listopad członkinie Stowarzyszenia „Aktywna Wieś „z Zębowa realizowały dwa zadania na realizacje których pozyskały dotacje.
30
11

Dzień Życzliwości

W dniu 3 grudnia 2009 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie obchodzono Dzień Życzliwości, przeprowadzony przez p. Paulinę Hanaka, Barbarę Kasprzak i Dorotę Grobys.
30
11

IX Rodzinny Turniej Tenisa Stolowego - wyniki

      W niedziele 06.12.2009 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie odbył się IX już z kolei Rodzinny Turniej tenisa stołowego, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „ Promień”.
30
11

Świąteczne nakrycia

      W związku z realizacją projektu ,,Obycie umila życie” w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku ogłoszono konkurs na najpiękniej nakryty stół bożonarodzeniowy.
30
11

Ciekawe zajęcia w przedszkolu w Chmielinku

    Dzieci z Przedszkola ,,Krystynka” z Chmielinka w ramach projektu ,,Zaczarowany świat bajek” zapoznały się z twórczością Jana Brzechwy.
29
12

Protokół - Realizację zadania –Rozwój sportu w ramach klubów...

Protokół

W dniu 04.01.2010 r. Komisja w składzie:
1. Paweł Kasprowicz - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Piechowiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Joanna Łuczak - Sekretarz Komisji
4. Stanisław Heliasz - Członek Komisji
5. Zbigniew Gawełek - Członek Komisji

dokonała podziału środków dla klubów sportowych i organizacji sportowych z Gminy Lwówek.
W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania – Rozwój sportu w ramach klubów sportowych i organizacji sportowych biorących udział w rozgrywkach związkowych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

Przekazano dotacje wg poniższego zestawienia:
1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” 38.500,-
2. Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” Pakosław 6.500,-
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody 6.500,-
4. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody 3.500,-
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek 19.000,-
6. Uczniowski Klub Sportowy „LWY” Lwówek 9.000,-
7. Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM – ZĘBOWO” 6.500,-
RAZEM : 89.500,-