Dziś jest: Sobota, 02-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

„ RAZEM PO ZDROWIE” VI Międzyszkolny Konkurs organizowany przez ...

    Szkoła Podstawowa w Grońsku od kilku lat jako główne zadanie wychowawcze obrała sobie promocję zdrowia. W związku z tym podejmujemy się szeregu działań dotyczących tego zadania. Pragniemy również dodać, że od dwóch lat należymy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
30
11

Pyrek 2010

      W dniu 13 maja 2010 r. odbył się gminny finał policyjnego programu edukacyjnego „ Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ”. Organizatorami turnieju był Urząd Miasta i Gminy i Posterunek Policji w Lwówku.
30
11

UWAGA

Z dniem 26 marca 2010 r. nie pobiera się opłaty skarbowej 17 zł. za zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że termin wpłaty II raty upływa 31 maja 2010 r.

Opłata po tym terminie nawet 1 dzień powoduje cofnięcie zezwoleń na okres 6 miesięcy.
30
11

Informacja o bezpłatnych szkoleniach

Załączniki

30
11

20-lecie samorządu terytorialnego w gminie Lwówek

      27 maja 2010 roku w godzinach popołudniowych, w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Lwówku. W trakcie sesji Burmistrz omówił stopień zaawansowania prac wykonywanych obecnie na terenie gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej Pakosław - Brody - Bródki, oraz przy inwestycjach drogowych: Rondzie na Lwowie i drodze do Zgierzynki. Radni Rady Miejskiej podjęli uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy Lwówek. Drugą część sesji poświęcono natomiast rocznicy pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego, które zostały przeprowadzone dokładnie 20 lat wcześniej.
30
11

Protokół

W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania publicznego – Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży w 2010 roku w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 
30
11

Zawody wędkarskie w gminie Lwówek

      Koło wędkarskie nr 24 w Lwówku, pod kierownictwem Prezesa - Pana Zbigniewa Baranowskiego, w ostatnich latach przeżywa silny rozwój. Dzięki dobrej atmosferze panującej wewnątrz koła oraz życzliwości Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek - Pana Rafała Mroczkiewicza, z roku na rok zwiększa się liczebność aktywnie działających członków koła. Obecnie skupia ono około 150 osób.