Informacje

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r

  • 21-06-2017

Załączniki

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r – w formie wspierania  - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lwówek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją